Chránime životné prostredie

sme držiteľom IATF 16 949

  Spoločnosť


  História

  R.2014 - implementácia ISO TS 16949
  R.2013 - spustená do prevádzky kombinovaná linka „LV  ZnNi, Sn“ galvanických povrchových úprav
  R.2013 - spustená do prevádzky „Neutralizačná stanica II“ s výkonom 9m³/hod
  R.2013 - zavedenie systému evidencie výrobných dát do informačného systému „SAP“ on-line
  R.2012 - montáž LV- kombonovaná linka galvanického pokovovania
  R.2011 - realizovaná výstavba HALA III
  R.2011 - implementácia nového informačného systému „SAP
  R.2009 - nový ekologický audit EIA
  R.2008 - spustená do prevádzky kombinovaná linka „LIV“chemických fosfátovacích povrchových úprav
  R.2008 - uvedený do prevádzky špecializovaný sklad odpadov
  R.2007 - spustená do prevádzky kombinovaná linka „LIII  Sn“ galvanických povrchových úprav
  R.2006 - firma certifikovaná na systém managementu environmentu podľa noriem ISO 14 001:2004
  R.2006 - firma certifikovaná na systém managementu BOZP podľa noriem OHSAS 18 001:2009
  R.2005 - realizovaná výstavba HALA II
  R.2005 - realizovaná výstavba Skladových objektov
  R.2002 - spustená do prevádzky kombinovaná linka „LII  ZnNi“chemických a galvanických úprav
  R.2000 - spustená do prevádzky hala I galvanických povrchových úprav (700 m)
  R.2000 - spustená do prevádzky automatická galvanická linka „LI  Zn
  R.2000 - spustená do prevádzky automat.čistička odpadových vôd
  R.2000 - firma certifikovaná spoločnosťou DNV na systém managementu kvality podľa noriem ISO 9001:2000
  R.1997 - ekologický audit EIA.
  R.1990 - založená Firma GALMM 


  Zámery  R.2014-2016 - realizácie projektu KTL - SEVER