Chránime životné prostredie

sme držiteľom IATF 16 949

  Objednanie

  Objednávka na povrchovú úpravu dielcov zinkovaním by mala obsahovať údaje potrebné pre presné stanovenie podmienok, požiadaviek zákazníka v zmysle požiadaviek normy STN EN 1403:
   

  A) Produkt- výrobok jeho popis formou:

  • výkresu a jeho čísla
  • názov produktu
  • materiál (presné technické označenie materiálu - norma)
  • jeho technické určenie

   

  B) požadovanú povrchovú úpravu vo formáte „ Fe/Zn 8 b"
   

  C) kvalitu základného povrchu (materiál nesmie mať predchádzajúce spracovanie a konzerváciu vylučujúcu, resp. sťažujúcu operácie povrchových úprav ako konzerváciu s použitím aditív a mazadiel ktoré sú ťažko odstrániteľné odmasťovaním, silne korodované časti a pod.
   

  D) množstvo materiálu - produktov
   

  E) sériovosť, opakovateľnosť
   

  F) termín dodania a odberu
   

  G) dodacie podmienky, balenie, preprava
   

  H) údaje zákazníka (obchodné meno, adresa, IČO, DIČ, č.účtu, telefón, fax, e-mail ...)
   

  I) iné špecifikácie nutné k určeniu požiadaviek najmä z hľadiska kvality