Chránime životné prostredie

sme držiteľom IATF 16 949

    Všeobecné vyhlásenie


    Táto stránka bola vyvinutá pre potreby GALMM s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. GALMM s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

    GALMM s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

    Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom GALMM s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných s GALMM s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom GALMM s.r.o.

    Všetky osobné údaje získava GALMM s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.